Liên hệ

Đã kiểm duyệt nội dung

Thông tin liên hệ:

Trường Cao đẳng nghề kinh tế – kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên.
Địa chỉ: Xã Dân Tiến – Huyện Khoái Châu – Tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 03123.713.108

Back to top button