Đội ngũ

Đã kiểm duyệt nội dung

 

  • ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

    Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên là trường cao đẳng đào tạo và định hướng nghề nghiệp. Với phương châm đội ngũ cán bộ giảng viên quyết định đến chất lượng của nhà trường nên công tác phát hiện, đào tạo đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng.

    Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên cơ hữu của Nhà trường là 89 người; trong đó có 24 người tham gia công tác quản lý (trong đó 17 người có trình độ Thạc sỹ, chiếm 50%; đại học 14 người, chiếm 45%), 72 giáo viên (7 giáo viên tham gia công tác quản lý); trình độ Thạc sỹ là 24 người, chiếm 33,3% trong tổng số giáo viên.

    Để đáp ứng quy mô đào tạo cho cả hai loại hình đào tạo là trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng). Cho đến năm 2017, nhà trường dự kiến tổng số cán bộ, giáo viên là 185 người. Trong đó, cán bộ tham gia công tác quản lý là 34 người, giảng viên, giáo viên là 158 người (trong đó 3 giáo viên trình độ Tiến sỹ, 79 người có trình độ Thạc sỹ, chiếm 50% tổng số giảng viên, giáo viên; 77 người có trình độ đại học chiếm 48,7%.

Back to top button